De gemiddelde levensverwachting van mensen is in de afgelopen decennia doorgaans steeds verder gestegen.
We worden steeds ouder met z’n allen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar helaas betekent steeds ouder worden
ook steeds meer geestelijke en fysieke beperkingen en andere ongemakken….
Veel ouderen wonen tegenwoordig doorgaans nog op hoge leeftijd in hun eigen woning. Hierdoor kunnen uiteindelijk helaas toch moeilijkheden ontstaan.
Veel voorbeelden die we als fysiotherapeuten tegenkomen zijn: moeite met traplopen, moeite met in-en uit de stoel of bank komen, valpartijen in en om de woning, moeite om nog zelfstandig naar de supermarkt te kunnen etc. De oudere gaat zich minder vertrouwd voelen in zijn of haar eigen woning.
De kans bestaat dat hierdoor vervolgens een vorm van ongewilde inactiviteit ontstaat, de oudere nog passiever gaat worden en de mobiliteit van de oudere zal nog verder gaan afnemen. De oudere wordt afhankelijk van mantelzorgers: kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden etc.
Er wordt in dit geval dan gesproken over een “kwetsbare oudere”.
Mogelijk herkent u zich in bovenstaand verhaal en maakt u in uw eigen omgeving iets soortgelijks mee met een van uw (schoon)ouders of een andere naaste.
Belangrijk is om deze negatieve cirkel van de oudere snel te doorbreken!
Wij van Fysio De Kolken kunnen u en uw (schoon)ouder(s) of andere naasten van u hierbij helpen!
Vanuit de praktijk bieden we een vrijblijvende screening aan. Hierbij zal ik bij de oudere aan huis komen. Ik zal de mogelijke problemen samen met de oudere in kaart gaan brengen middels een gesprek; is er inderdaad sprake van kwetsbaarheid? Daarnaast kan het zijn dat ik een aanvullend testje doe,
bijvoorbeeld om het valrisico in kaart te brengen.
Indien gewenst, zal ik uiteraard ook met u contact onderhouden. Mocht er, in samenspraak met allen, een fysiotherapeutisch behandeling noodzakelijk zijn, zal ik eerst in overleg met de huisarts gaan.
De behandeling vindt doorgaans plaats bij de oudere thuis. Uit recent onderzoek is gebleken dat aan huis behandelen een zeer effectieve manier van behandelen is. De moeilijkheden worden namelijk direct bij de kern aangepakt, in de eigen omgeving van de oudere. Met als gezamenlijk doel: het weer zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Een prettig vooruitzicht voor uw (schoon)ouder(s), maar zeker ook voor u zelf!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen